Lägenheter

I huset uppförs 29 lägenheter med varierande storlek. Gemensamt för lägenheterna är att de utformas kvadratsmart och är ungefär 10 % mindre än motsvarande konventionella lägenheter. Tanken är även att de gemensamma ytorna ska upplevas som en förlängning av den egna lägenheten där alla är välkomna att vistas.

Visualisering av gavellägenhet på husets sydöstra sida.

Så här summerar arkitekten Cecilia Eduards tankarna bakom lägenheterna:

”Hjärtat i Brf Ärlan är den egna bostaden. Med effektiva planlösningar, väl placerade ljusinsläpp och fin balans mellan privata och sociala ytor vill vi skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt boende. Vårt fokus på grönska och nära kontakt mellan inne och ute har gett samtliga lägenheter över entréplan väl tilltagna balkonger med platsbyggda odlingslådor. Bostäderna på gårdsplan har, utöver balkong mot gatan, även uteplats mot den gemensamma gården. Lägenheterna på vindsplan har stora gavelbalkonger med fin utsikt över staden. En stor variation i lägenhetsstorlekar skapar möjlighet för många att hitta sitt drömboende. De flesta lägenheter nås från loftgång, även den med en fin materialkänsla och grönska. Mot loftgången vetter främst hall och kök medan sovrum och vardagsrum främst vetter mot gatan och den egna balkongen.”

Nedan visas några exempel på lägenheter som finns inritade i huset.