Gemenskap

Centralt för projektet är gemenskapen vilket innebär att projektet både under uppförande samt den tid som byggnaden bebos ska förvaltas och drivas gemensamt av de som bor i huset. Detta innebär i förlängningen att projektet drivs demokratiskt och att de inblandade har makt att påverka och fatta beslut som formar det egna boendet.

Byggemenskap

Under hela projekterings- och byggprocessen drivs projektet som en byggemenskap. En byggemenskap formuleras enligt Föreningen för Byggemenskaper så här: ”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad.” Detta är också den definition som vi i byggemenskapen Ärlan ställer oss bakom.

Visualisering av vyn längs med Ärlegatan sett från husets sydöstra gavel.

Arkitekten Cecilia Eduards summerar tankarna bakom de gemensamma utrymmena:

”I fint gavelläge på entrévåningen ligger den gemensamma lokalen, ett rum för samvaro, fest och vardagsliv. Stora pardörrar öppnar upp rummet mot den gemensamma uteplatsen med plats för växthus, sittmöbler och lek. Från uteplatsen leder en stor trappa till den upphöjda gemensamma gården. Gemensamhetslokalen, med tillhörande kök och ett avskiljbart rum mot uteplatsen, är det sociala navet i Brf Ärlan men skall även kunna användas av de boende för privata tillställningar. I anslutning till gemensamhetslokalen i entréplan ligger utrymmen som underlättar vardagen; en väl utrustad gemensam tvättstuga, utrymmen för cykel- och barnvagnsförvaring, laddning av elcyklar samt ”Raw Space” – en gemensam aktivitetsyta som kan användas för cykelmek, träning, plantering, läxläsning etc.”

Bogemenskap

En bogemenskap innebär att man i huset har vissa ytor som är gemensamma, där man kan välja att umgås med vänner eller andra som bor i huset. Alla gemensamma aktiviteter i huset är frivilliga och ordnas av de boende. Vidare ska gemensamhetslokalen i huset vara möjlig att hyra för andra som bor i kvarteret. De gemensamma ytorna i huset möjliggörs ekonomiskt genom att de individuella lägenheterna är något mindre (ungefär 10 %) än gängse normalstor lägenhet. De gemensamma ytorna ska upplevas som en förlängning av den egna lägenheten där alla är välkomna att vistas.