Byggemenskapen Ärlan

Byggemenskapen Ärlan är en förening som verkar för att uppföra ett flerbostadshus på Ärlegatan i Majorna. Föreningen bildades 2017 och har sedan bildandet arbetat fortlöpande med projektets programarbete. Byggnaden ska vara miljömässigt i framkant, till exempel genom att ställa höga krav på energiprestanda och materialval. Målsättningen är att inflyttning i huset ske hösten 2021.

Byggemenskap Ärlan

Visualisering av vyn längs med Ärlegatan sett från husets nordvästra gavel.

Hållbarhet

Den röda tråden i projektet är att det skall genomföras som en byggemenskap. Detta innebär goda förutsättningar för att skapa social hållbarhet på det sättet att medlemmarna styr över utvecklingen av det egna boendet. Projektet skall vidare resultera i ett hus som är miljömässigt i framkant, samt att projektet skall genomföras på ett sådant sätt att det resulterar i god boendeekonomi.

Huset

Byggnaden kommer att ha 29 lägenheter fördelat på en huskropp. Till detta tillkommer även gemensamma ytor samt utrymmen för teknisk utrustning och kommunikationsytor. Entréerna till de flesta lägenheterna nås via loftgångar längs med byggnadens östra sida. Några av lägenheterna nås direkt från trapphuset.

Visualisering av gavellägenhet på husets nordvästra sida.

Gemensamma Ytor

Följande gemensamma utrymmen finns inritade i huset: gemensamhetslokal, gästrum, andrum, tvättstuga och uteplats. Gemensamma ytor medför även att lägenheterna i huset kan planeras något mindre än vad som är normalt för lägenheter i nybyggda flerbostadshus idag.

Bilfritt

Projektet ska aktivt sträva efter att skapa ett biloberoende boende. Detta betyder bland annat att förhandla till sig ett så lågt P-tal som möjligt så att pengar och mark kan användas till bostäder istället för parkeringar. Projektet ska även jobba med att hitta lösningar som underlättar för de boende att klara vardagen utan att vara beroende av egen bil. Några förslag som hittills diskuterats är: bilpool, ellastcykelpool och skärmar i huset som visar avgångar för kollektivtrafik i närområdet.